Eesmärk

Tallinna Filmilinnak kui tänapäevastele nõuetele vastav filmistuudio toetab Eesti filmikultuuri arengut ning loob eeldused Eesti filmitööstuse siseriikliku ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks ning Eesti kui rahvusvahelise võttepaiga potentsiaali maksimaalseks rakendamiseks.

Filmilinnaku visiooniks on saada aastaks 2027 regiooni tunnustatud kaasaegseks filmikeskuseks, tänu millele muutub Eesti filmitööstus jätkusuutlikumaks, kasvab Eesti kui filmimaa tuntus, kasvavad Eesti filmitootjate ekspordimahud ning filmivaldkonna sisuline ja tehniline kompetents.

Loodava filmilinnaku näol on tegemist kultuuri edendamisele suunatud kultuuritaristu objektiga, mis aitab saavutada muuhulgas järgmisi eesmärke:

* toetada Eesti filmitööstust ning luua eeldused kõrgema kvaliteediga ja tehniliselt keerukamate filmide tootmiseks;

* luua filmivaldkonnas tegutsevatele professionaalidele (sh nii kunstiline kui ka tehniline personal) täiendavaid võimalusi kõrgetasemeliseks erialaseks tööks ning seeläbi parandada filmivaldkonna spetsialistide elatustaset;

* vähendada siseruumides kaasaegse keskkonna loomise kaudu filmitootmise tsüklilisust;

* laiendada kohalike filmispetsialistide töövõimalusi välismaiste produktsioonide teenindamisel, tõstes seeläbi Eesti filmiprofessionaalide oskusi ning panustades Eesti filmitööstuse kestlikkusse arengusse;

* tihendada Eesti filmivaldkonna rahvusvahelisi kontakte ning populariseerida Eestit kui tõsiselt võetavat partnerit filmide kaastootmisel ja rahvusvaheliste filmide lokatsioonina;

* olla aktraktiivne kultuuriline keskkond filmivaldkonna, aga ka teiste valdkondade sündmuste toimumiseks, sh pakkudes võimalusi filmifestivalide ja -sündmuste läbiviimiseks, ning seeläbi toetades filmikultuurialase teadlikkuse kasvu.

EAS toetab osaliselt filmilinnakus, kuid ka mujal kasutatavat tehnika soetamist. Selle toetuse abil soetatakse loodavasse filmilinnakusse suuremahuliste ja tehniliselt keerukate filmiprojektide elluviimise abistamiseks vajalik osa tehnikast, mis aitab kaasa Eesti filmiettevõtete väärtuspakkumise mitmekesistamisele.

Projekti kogumaksumus on 250 000 eurot millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt summas 50 000 eurot ja toetus on maksimaalselt 200 000 eurot.